Om de veiligheid van onze sporters te kunnen waarborgen, heeft het bestuur van Gymvereniging Sport Staalt Spieren gemeend een protocol op te stellen, welke betrekking heeft op deze veiligheid. Dit protocol is in nauw overleg met de leiding alsmede de vertrouwenspersoon van de club opgesteld. Uit de gevoerde besprekingen en evaluaties is het volgende protocol opgesteld. 

Algemeen

 • De trainers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.
 • De leiding kent de vluchtwegen in de zalen. Op verscheidene plekken in de zalen hangen bordjes met een vluchtplan.
 • Indien de situatie naar het oordeel van de leiding van dien aard is dat er aanvullende maatregelen moeten worden, staat dit de leiding vrij.
 • Bij code oranje en rood vanuit het KNMI komen de lessen te vervallen.
 • In elke zaal is een EHBO-doos beschikbaar. Deze wordt gecontroleerd op volledigheid en waar nodig aangevuld door de gemeente.
 • Ouders/verzorg(st)ers mogen – behoudens de laatste 5 minuten – de trainingen/lessen niet bijwonen. De leiding zal hierop toezien.

Voor de locatie De Wimpel geldt het volgende:

 • De meisjes / dames kleden zich alleen om in de meisjeskleedkamer.
 • De jongens / heren kleden zich alleen om in de jongenskleedkamer.
 • Er wordt een kleedkamer afgesloten. Dit om te voorkomen dat er mensen van buitenaf de kleedkamer binnen kunnen komen als de sporters zich omkleden.
 • De deur van de kleedkamer welke door de sporters in gebruik is, zal worden afgesloten. Er is overigens wel een open verbinding vanuit de kleedkamer met de gymzaal van De Wimpel.
 • Bezoek van ouders gaat via de kleedkamer die open is (zowel mannen als vrouwen).
 • De gemeente draagt zorg voor de inhoud van de EHBO-trommel.
 •  

Voor de locatie ‘t Huiken geldt het volgende:

 • De kinderen kleden zich om met een ouder erbij.
 • Er gaat iemand mee naar de w.c.. Als de leiding alleen is, kan dit niet, omdat anders de groep alleen is in de zaal. De leiding is dan extra alert op hoe lang het kind wegblijft.
 • De kinderen blijven bij de leiding totdat de ouder komt.
 • De groep gaat zich tegelijk omkleden in de kleedkamer.
 • Contact door ouders met de leiding mag, maar wel nadat de andere kinderen weg zijn.

Voor de locatie MFC ‘t Harde geldt het volgende:

 • De meisjes / dames kleden zich alleen om in de meisjeskleedkamer.
 • De jongens / heren kleden zich alleen om in de jongenskleedkamer.
 • Bezoek van ouders gaat via de kleedkamer.