Hier vindt u informatie over de Contributie

Zoals u allemaal weet, hoort bij lidmaatschap van een vereniging het betalen van contributie. Voor het betalen van de contributie is een machtiging nodig zodat de verschuldigde contributie op ± de 5e van elke maand van uw rekening wordt geschreven. Op het digitale inschrijfformulier kunt u SSS-Elburg machtigen. Voor een doorlopende machtiging dient u ten eerste dit aan te vinken en vervolgens uw naam in het vakje eronder in te vullen. Deze zal als een handtekening worden beschouwd. 

Penningmeester SSS-Elburg

De contributie bij onze vereniging is opgebouwd uit twee delen.

1. Bondcontributie per kwartaal.
2. Een maandelijkse verenigingscontributie.

PLUS eenmalig € 12,00 euro inschrijfgeld

Bekijk hieronder de actuele tarieven.

Nb. De in het loop van het jaar toegetreden nieuwe leden betalen naar rato hun bondscontributie in de eerste volle maand.

bondscontributie

Bondscontributie 1/01/2024 JAARLIJKS voor:

Jeugdleden t/m 15 jaar  € 27,60 - kwartaal: €6,90
Volwassenen vanaf 16 jaar € 35,60 – kwartaal: €8,90

De in de loop van het jaar toegetreden nieuwe leden, betalen naar rato hun bondscontributie in het eerste volle maand.

VERENIGINGSCONTRIBUTIE

De onderstaande tarieven zijn maandbedragen. Aangenomen op de ledenvergadering 7/3-2023 en gerealiseerd per 1/7-2023.

Ieder volgend lid uit een gezin krijgt 5% korting op de daarvoor verschuldigde contributie.

Volwassenen leden

€ 18,67 euro

+2e les € 9,00 euro

Jeugdleden t/m 16 jaar

€ 14,92 euro

+ 2e les € 7,00 euro

Verzorger en kind

€ 14,92 euro

Selectie, wedstrijdgroepen en Pre-Instap€ 25,42 incl. 1e uur training per week
Voor elk volgend uur wordt de contributie per maand verhoogd met: € 4,75 per uur:
Selectie (2e, 3e & 4e div.) 
Wedstrijdgroepen (5e & 6e div.) 
Pre-Instap 

 

 

Lidmaatschap opzeggen

Bij afmelden van de vereniging wordt de machtiging automatisch stopgezet en indien er meerdere personen uit een gezin lid zijn van de vereniging wordt de machtiging stopgezet op het moment dat er geen contributie meer berekend wordt voor desbetreffend rekeningnummer.

Het beëindigen van uw lidmaatschap dient op een uitschrijvingsformulier schriftelijk één maand vóór de volgende maand binnen te zijn, dit met oog op de administratie. Bij opzegging tijdens een maand blijft de volledige contributie betaalbaar. Dit zijn onze regels. Individuele verzoeken anders dan hierboven beschreven worden niet gehonoreerd omdat ze extra tijd kosten. Dit heeft te maken met de afdrachten richting K.N.G.U.

Het uitschrijfformulier kunt u hieronder downloaden. Het ingevulde exemplaar levert u vervolgens in bij de betreffende leiding, OF dit stuurt u per mail terug aan de ledenadministratie: sss_elburg@hotmail.com 

 

Laatste wijziging: 09-08-2023