BELANGRIJKE MEDEDELING VAN ONZE VOORZITTER

 

Geachte (ouders en verzorg(st)ers van) leden,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.

In de afgelopen maanden werd het bestuur van gymnastiekvereniging SSS benaderd door het bestuur van gymnastiekvereniging ODI uit ’t Harde: ODI had een aantal problemen met het invullen van diverse vacatures van leiding en/of trainers. Bovendien was het moeilijk om bestuursleden te vinden. Wij hebben met het bestuur van ODI een aantal gesprekken gevoerd over de diverse vormen van samenwerking. Er is uitvoerig gesproken over de toekomst van beide verenigingen. Het belang van de leden van beide verenigingen stond hierbij altijd voorop.

Beide besturen hebben gezamenlijk het volgende besloten:

– Aan de leden wordt voorgesteld dat de activiteiten gymnastiekvereniging ODI verder zullen gaan onder de vlag van gymnastiekvereniging SSS. Dit voorstel zal worden voorgelegd tijdens de Algemene Ledenvergadering van gymnastiekvereniging ODI.

– Er zullen 2 huidige bestuursleden van ODI zitting nemen in het bestuur van SSS. Deze uitbreiding van het bestuur van SSS zal worden voorgelegd tijdens de Algemene Ledenvergadering van SSS.

Gymnastiekvereniging SSS zal – na bovengenoemde goedkeuringen – bestaan uit circa 600 leden, met een bestuur bestaande uit 7 leden, die op de toekomst is voorbereid. Met een grotere vereniging zijn wij voor gemeente, sponsoren e.d. een sterkere gesprekspartner. Bovendien kunnen wij efficiëntere en slagvaardiger omgaan met de inzet van leiding en bestuursleden.

Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn kunt u uiteraard terecht bij één van onze bestuursleden.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur van gymnastiekvereniging SSS,

Chris Hengeveld